دکتر زهرا ترکاشوند

چرا دکتر ترکاشوند ؟

دکتر زهرا ترکاشوند

 

 

دکتر زهرا ترکاشوند

بنیان گذار موسسۀ ترجمان زبان خاورمیانه

رتبه یک در تدریس آزمونهای بین­ المللیِ

IELTS, TOEFL, CELPIP, GRE, PTE, Tolimo, Duolingo,

 MSRT, MCHE, OET, Languagecert

 

موفق در برگزاری دوره ها و آزمونهای بین المللی

با تیم تخصصی ما درموسسۀ ترجمان زبان 

آسوده خاطر بدرخشید

همکاری سازمانی با موسسه ترجمان زبان 

دکتر زهرا ترکاشوند در موسسه ترجمان زبان خاورمیانه با 20 سال تجربه موفق در تدریس آزمونهای بین­ المللی، برگزاری کارگاههای تخصصی، و کلاسهای مکالمه و نیز تعامل با سازمانهای مختلف آمادگی دارد متناسب با نیاز سازمانها، خدماتی دقیق و معتبر و متناسب با نیازهای سازمان مربوطه ارائه دهد.